Föreläsningar

Anja Gatu föreläser om sport, journalistik, genus, mångfald, arbetsmiljö och utmattning, ledarskap samt sitt författarskap. Här berättar hon om de olika ämnesområdena och vad hon kan bidra med. Anja Gatu har också modererat många paneldiskussioner genom åren, inom framförallt dessa ämnesområden.

Sport

Jag har jobbat med sportjournalistik i över tio års tid och även varit verksam som fotbollstränare för barn samt utövat en rad lagsporter. Idrottsvärlden har alltid legat mig varm om hjärtat eftersom den är en så stor del i många människors liv, och har ett enormt ansvar för den demokratiska utvecklingen och känslan av samhörighet i samhället. Idrottsrörelsen klarar av olika anledningar dock inte alltid av att ta det ansvaret. Genom åren har jag bland annat skrivit om mäns och kvinnors förutsättningar att idrotta med jämlika förutsättningar, hur idrottsrörelsen behandlar transpersoner och ickebinära, idrottens värderingsarbete utifrån alla slags mångfaldsperspektiv – helt enkelt idrottens förmåga och oförmåga att inkludera olika typer av människor i sin verksamhet. Allt detta föreläser och diskuterar jag gärna om.

Journalistik

Under hösten 2018 undervisar jag journaliststudenterna på Lunds universitet i bland annat reportageskrivning, mångfaldsperspektiv, journalistens roll i den föränderliga medievärlden samt sportjournalistik. I mitt yrkesverksamma liv har min stora drivkraft hela tiden varit att utveckla journalistiken, i fråga om såväl perspektiv, format och publiceringsformer. Jag är van vid att utvärdera redaktioners arbete och komma med konstruktiv feedback, och leder gärna utvärderingar och workshops i hur man till exempel kan få in ett ökat mångfaldsperspektiv i vardagen, varför genus är viktigt eller hur en redaktion kan utveckla sin närvaro i sociala medier. Främst har jag jobbat med sportjournalistik och lokaljournalistik men perspektiven och strategierna går att applicera på det mesta som rör journalistik och medier.

Genus och mångfald

Att vrida och vända på perspektiv, inkludera flera, utmana normer och ifrågasätta ”sanningar” är viktigt för oss alla – helt enkelt för att det ökar vår medvetenhet och förståelse av andra, och gör oss mer kompetenta som människor. Efter att ha läst etnologi och genus på universitetet och jobbat med sportjournalistik i många år har jag sett hur viktigt det är med ett medvetetet genus- och mångfaldsperspektiv i det dagliga arbetet, och jag delar gärna med mig av erfarenheter, lärdomar, tips och strategier för att öka medvetenheten på din arbetsplats. Ett utvecklat mångfaldsarbete ger en styrka som är ovärderlig i dagens samhälle.

Utmattning, arbetsmiljö och ledarskap

Våren 2017 diagnostiserades jag med utmattningssyndrom efter att ha mått dåligt en längre tid. Det krävdes fjorton månaders sjukskrivning innan jag friskskrevs i juni 2018. Sjukskrivningen var en jobbig tid men gav mig många insikter om arbetsmiljö, livsstil och ledarskap som jag önskar att jag hade fått tidigare och som jag gärna delar med mig av. Jag är övertygad om att många sjukskrivningar går att förebygga genom kunskap och medvetet arbete. Jag är ingen expert men utgår från mina erfarenheter dels som sjuk men också efter att ha jobbat flera år som chef i den alltmer slimmade mediebranschen. Jag berättar gärna om min egen resa och ger konkreta tips på hur organisationer och arbetsplatser kan förbättra sin arbetsmiljö. Jag kan även leda diskussioner med såväl enskilda chefer som chefsgrupper och personalgrupper om hur man kan skapa en hållbar arbetsplats. I takt med att sjukskrivningarna blir fler är det helt uppenbart att vi måste hitta ett nytt sätt att organisera vårt arbetsliv för att medarbeterna ska orka hela sitt yrkesverksamma liv – och för att företagen ska kunna möta de nya krav som ställs på dem med tanke på digitalisering, globalisering etc.

Författarskap och böcker

Jag besöker skolor och bibliotek och berättar om mina böcker, hur man blir författare, hur sport och litteratur kan korsbefrukta varandra, hur man skriver inkluderande eller håller skrivövningar för barn. Jag diskuterar gärna upplägget så att det passar just din grupp. Böckerna om Kosse och Therese riktar sig till åldern 6-9 och boken om Marta är skriven för åldern 9-12. Författarsamtalen kan naturligtvis även anpassas så att de passar främst vuxna åhörare.

Smakprov!

Anja Gatu föreläser om ”Idrottare i offentlighetens ljus” 2016

Den 8 mars 2016 höll jag ett föredrag på Linköpings universitet om kvinnliga idrottare i offentlighetens ljus. Utbildningsradion filmade och resultatet går att se här.

Kontakt

Maila mig på kontakt@anjagatu.se så syr vi ihop ett upplägg som passar just dig!